SAVE DRAWING
31 Mar

S&D#025: DEXTER SINISTER (US), Universal Serial Bus
— Bataviabrug Dok-Noord / Stapelplein Gent, 17:00u

NL

We wilden een beetje meer schrijven over het vooruitzicht van het hijsen van een vlag in Gent. De vlag die we zouden willen laten wapperen is zwart, een soort piratenvlag, maar in plaats van de schedel en de botten van een piratenvlag  zouden we het logo en poort van een USB gebruiken, van schedel en botten naar de poort van het USB-logo lijkt een redelijk logische overgang, gezien de manier waarop de wereld digitaal evolueert.

Het is voor ons geen probleem dat de site in Gent een ander soort haven is. Hoe dan ook een leuk toeval, maar nauwelijks ons startpunt. De vlag groeit uit een onlangs gepubliceerde USB-stick van Dexter Sinister genaamd UNIVERSAL SERIAL BUS (Sternberg Press). Terzelfder tijd hebben we onlangs ook een tentoonstelling gemaakt in Kunstverein München, genaamd ON A UNIVERSAL SERIAL BUS *. Wij zouden ook een tekst willen schrijven rond het UNIVERSAL SERIAL BUS protocol dat de interface zou behandelen zowel als een fysieke standaard als een elektronisch protocol voor de uitwisseling van informatie via een computerpoort. Deze tekst kan beschikbaar worden gesteld aan de voet van de vlaggenmast op een permanent geïnstalleerde, hmm, USB-stick.

ok?

david & stuart

EN

019, We wanted to write a bit more towards the prospect of raising a flag there in ghent. the flag we would like to fly is black, some kind of a jolly roger, but in place of the skull and bones of a pirate flag: we would insert the port and devices of the USB logo:
from skull and bones —> port and devices seems like a logical enough transition, given the way the world is digitally evolving. it’s also not lost on us that the site in ghent is a port of another kind. a nice coincidence anyway, but hardly our starting point. the flag grows out of a recently published USB stick of Dexter Sinister work called UNIVERSAL SERIAL BUS (Sternberg Press). At the same time, we also recently made an exhibition at Kunstverein München called ON A UNIVERSAL SERIAL BUS*. we would also like to write a text around the UNIVERSAL SERIAL BUS protocol that would address the interface as both a physical standard and an electronic protocol for exchanging information through a computer port. that text could be made available at the base of the flagpole on a permanently installed, umm, USB stick.

ok?

david & stuart